Minőségi oktatás infrastrukturális feltételeinek fejlesztése Hejőkeresztúron

 

A projekt célja:

A fejlesztés általános célja a település népességmegtartó képességének, a fiatal, képzett munkaerőt megtartó lehetőségeinek növelése, a helyi szükségletekre épülő közszolgáltatások racionális és költséghatékony működésének kialakítása. 

 A projekt konkrét célja a modern, befogadó oktatási környezet és a mindennapos testnevelés (testedzés) infrastrukturális feltételeinek megteremtése, kötelező helyiségek kialakításával, felújításával és eszközök beszerzésével a minőségi oktatás feltételeinek megteremtése érdekében

Támogatást igénylő: Mezőkövesdi Tankerületi Központ 3400 Mezőkövesd, Széchenyi István utca 1.

 

Résztvevő intézmény:

  • Az intézmény neve, címe: Hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskola (Székhely: 3597 Hejőkeresztúr, Petőfi Sándor út 111.) - OM azonosítószáma: 029073

 

A projekt megvalósulásának ideje:

2017. október 01. – 2020.december 29.

Megvalósítandó infrastrukturális fejlesztések:

 

Az oktatási helyiségek a következőképpen kerülnek kialakításra:

  • új 250 m2 tornaszoba kialakítása
  • 150 fős előadó terem kialakítása 265m2 szemléltető oktatási céllal
  • szaktantermek kialakítása fejújítása és átépítése 100 m2 –en: informatikai terem, természettudományos terem és nyelvi laboratórium
  • kialakításra kerül egy új művészeti terem
  • megújításra kerül az iskola épületgépészeti rendszere: fűtés, villamos, gépészeti hálózat
  • az épület új külső hőszigetelést kap
  • megtörténik az iskola padlózatának a cseréje
  • kialakításra kerül egy új sportudvar szabadtéri konditeremmel 70 m2-n és 400 méteres futókörrel
  • a megfelelő pedagógiai munka érdekében egy tanári szoba kerül kialakításra