Mindenki jó valamiben

Partnereink

 

 

Prima Primissima

 

Certificate

 

Miniszteri Oklevél

 

Prima Oklevél

 

E-ügyintézés útmutató

 
 

KRÉTA

Elektronikus napló
Elektronikus ellenőrző

 
 
 

e - Ügyintézés

 

Elektronikus ügyintézés

 
 
 
 

Látogatók

587480
Ma
Tegnap
A héten
Előző héten
A hónapban
Előző hónapban
Összesen
302
328
302
521146
6783
11123
587480
IP címed: 10.1.1.1
Dátum, idő: 2020-02-17 10:27:28
 
Az iskola ismétlődő programjai
 
Események, fontosabb programok
 
 
 
ŐSZ
 
 • Ünnepélyes tanévnyitó, első tanítási nap
 • Szülői értekezlet
 • Tankönyvellátás ellenőrzése, esetleges pótrendelések leadása
 • Útravaló pályázatok indítása
 • Európai Diáksport Nap
 • Nevelési értekezlet
 • Megemlékezés az aradi vértanúkról
 • Úszásoktatás beindítása
 • Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság és a járás roma nemzetiségi kisebbségi önkormányzatok közös programja: bemutatók és kerékpáros KRESZ verseny
 • Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeiről projekt keretében.
 • Elsős és másodikos tanulók DIFER vizsgálata
 • Generációk Közötti Párbeszéd órák ütemezése
 • Őszi szünet
 • Pályaválasztási kiállítás Miskolcon
 • Márton napi vetélkedő
 • Családlátogatások
 
 
TÉL
 
 • Adventi gyertyagyújtás péntekenként
 • Országos Hétpróba bajnokság
 • Mikulás vetélkedő
 • Vodafone Mikulás
 • Mikulás diszkó
 • Jelentkezés központi felvételire
 • Adventi kézműveskedés
 • Karácsonyi műsor
 • Téli szünet
 • Nevelési értekezlet
 • Szülői értekezlet
 • Központi felvételi
 • A magyar kultúra napja – megemlékezések osztálykeretben
 • Az első félév vége, osztályozó konferencia
 • Farsang
 • Felvételi lapok benyújtásának határideje
 • Pénz7
 
 
TAVASZ
 
 • Ünnepi megemlékezés március 15-e tiszteletére
 • Fenntarthatósági témahét
 • Költészet napja- osztálykeretben
 • Digitális témahét
 • Idegen nyelvi mérés
 • Országos kompetencia mérések
 • NETFIT eredmények feltöltése
 • Nemzeti összetartozás napja 
 • Osztályozó értekezlet
 • Ballagás, évzáró

Tisztelt Szülők!
 

Tájékoztatásul közöljük, hogy a 2019/20-as tanév első féléve 2020. január 24-ig tart.
 
Január 27-én délután osztályzó értekezletet tartunk, ezért délután 15 órakor a napköziesek kivételével mindenki hazamegy.
 
Január 30-án félévi tantestületi értekezletet tartunk 14 órai kezdettel.

Az alsósok 12:45 órakor, a felsősök  13:45 órakor mennek haza.

 
Felügyelet iránti kérelmüket mindkét napra vonatkozólag legkésőbb január 24-ig jelezzék!
 
A tanulók a félévi értesítőjüket január 31-én kapják kézhez.

 

A Mezőkövesdi Tankerületi Központhoz tartozó oktatási intézmények egyike a Hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskola, amelynek vonzáskörzete Hejőkeresztúr, Hejőszalonta és Szakáld községek. 

 

A hejőkeresztúri és a szakáldi intézményben a tanulói létszám évek óta 200 körül mozog. A tanulók 60%-a halmozottan hátrányos, 5%-a hátrányos helyzetű, 10%-a állami gondozott és 8%-a sajátos nevelési igényű. Az iskola nagy hangsúlyt fektet a tanulók képességének kibontakoztatására, amelynek célja a tanulók kulcskompetenciáinak fejlesztése a nevelő-oktató munka során. Tevékenységünk alapgondolata, hogy a mindennapi munkát multikulturális tartalom töltse meg.  

  

Az intézmény fő célkitűzései között szerepel: 

 • A szülőkkel való kapcsolat ápolása, szorosabbá tétele, amelynek egyik útja, hogy az iskola olyan programokat kínáljon, ahol a diák-szülő-pedagógus hármas harmonikus együttléte biztosítható, és amely közös élmények a családok és az iskola közötti kapcsolatot erősítik és a különböző generációkat közelebb hozzák egymáshoz.
 • Feladatunknak tekintjük tanulóink iskolai sikerhez juttatását, ezzel alapozva meg azt a törekvésünket, hogy az életben boldogulni tudó, sikeres diákokat bocsássunk ki az iskola falai közül. Az egészséges sikerorientáltság, céltudatosság, amely nem fajul karrierizmussá, képessé teszi a gyerekeket a kudarcok elviselésére, sőt a negatív tapasztalatokon edződve, azon felülkerekedve további eredmények elérésére sarkall.
 • A harmonikus személyiség kialakításának nélkülözhetetlen feltétele a belső harmónia, az egészséges lelki élet, ezért törekszünk a szubjektív életminőség-érzésének javítására. 

 

Az intézmény három fő program köré szervezi tevékenységét:

 • A Komplex Instrukciós Program olyan speciális kooperatív tanítási módszer, amely lehetővé teszi a tanárok számára a magas szintű csoportmunka szervezését olyan osztályokban, ahol a tanulók közötti tudásbeli különbség és kifejezőkészség tág határok között mozog. A módszer célja, hogy minden gyerek tudásszintje emelkedjen, és része legyen sikerélményben az osztálymunka során. Előtérbe kerül az eltérő szociokulturális háttérrel rendelkező gyerekek együttnevelése, a többségi kultúra, viselkedésnorma elsajátítása, az agresszió visszaszorítása.
 • Ha jó közösségi iskolát szeretnénk létrehozni, akkor az iskolát nyitottá kell tenni. A szülők aktív szerepet vállalnak az iskola életében, cserébe az iskola olyan szolgáltatásokat nyújt, amelyeket nem csak a diákok, hanem a szülők is igénybe vehetnek. Ennek az együttműködésnek egyik megvalósítója a Generációk Közötti Párbeszéd Program. A foglalkozások a gyerekek és a szülők kölcsönös tanórai együttműködésén alapulnak
 • Az iskola egyre növekvő mértékben kíván teret adni a közös élményszerzésnek, amelynek egyik hatékony eszköze a logikai és táblajáték-foglalkozások. A kötelező tanórai és nem kötelező tanórán kívüli logikai- és táblajáték-foglalkozások fő célkitűzései között szerepel a gyerekek értelmi képességének, fejlesztése, a problémamegoldásra nevelés, a szabadidő igényes, tartalmas eltöltése, a társas élet, a szociabilitás erősítése, a rendszeres megmérettetés, versenyzés és a hagyományápolás. A táblajáték a személyiségfejlesztés hatékony eszköze. A játékok során gyermekeink megtanulnak alapvető viselkedési normákat, kezelni konfliktusaikat, siker-és kudarctűrő képességük erősödik, segíti a helyes önértékelés kialakulást, és fejlődik önbizalmuk. 

Programjaink segítségével arra törekszünk, hogy minden tanuló saját képességeinek megfelelően haladjon az ismeretek elsajátításában, és főleg képes legyen önálló ismeretszerzésre. A tanórák élvezhetők, szerethetők legyenek, együttműködésen alapuló osztályközösségeket szeretnénk, amelyekben tanulóink elfogadják egymást, és meglátják társaikban az értéket. Alapelvünk:

 

MINDENKI JÓ (LEHET) VALAMIBEN

 

Úgy gondoljuk, hogy a pedagógustársadalom nem engedheti meg azt, hogy magukra hagyjuk gyermekeinket problémáikkal, várva, hogy a társadalom majd megoldja azokat. Van megoldás, a mi iskolánk egy kipróbált, működő programmal bizonyítéka ennek.