Mindenki jó valamiben

Partnereink

 

 

Prima Primissima

 

Certificate

 

Miniszteri Oklevél

 

Prima Oklevél

 

E-ügyintézés útmutató

 
 

KRÉTA

Elektronikus napló
Elektronikus ellenőrző

 
 
 

e - Ügyintézés

 

Elektronikus ügyintézés

 
 
 
 

Látogatók

684625
Ma
Tegnap
A héten
Előző héten
A hónapban
Előző hónapban
Összesen
75
678
75
616925
8328
21647
684625
IP címed: 10.1.1.1
Dátum, idő: 2020-07-13 02:28:40

A Tiszaújvárosi Járás Tankerületéhez tartozó oktatási intézmények egyike a hejőkeresztúri IV. Béla Körzeti Általános Iskola, amelynek vonzáskörzete Hejőkeresztúr, Hejőszalonta és Szakáld községek. 

 

A két telephelyen lévő iskola tanulói létszáma már évek óta 230 körül mozog. A tanulók 68%-a hátrányos helyzetű, 8%-a állami gondozott és 7%-a sajátos nevelési igényű. Az intézmény a jobb teljesítmény eléréséért integrációs nevelést-oktatást folytat.

Az iskola nagy hangsúlyt fektet a tanulók képességének kibontakoztatására, amelynek célja a tanulók kulcskompetenciáinak fejlesztése a nevelő-oktató munka során. Tevékenységünk alapgondolata, hogy a mindennapi munkát multikulturális tartalom töltse meg.  

  

Az intézmény fő célkitűzései között szerepel: 

• A szülőkkel való kapcsolat ápolása, szorosabbá tétele, amelynek egyik útja, hogy az iskola olyan programokat kínáljon, ahol a diák-szülő-pedagógus hármas harmonikus együttléte biztosítható, és amely közös élmények a családok és az iskola közötti kapcsolatot erősítik és a különböző generációkat közelebb hozzák egymáshoz.

• Feladatunknak tekintjük tanulóink iskolai sikerhez juttatását, ezzel alapozva meg azt a törekvésünket, hogy az életben boldogulni tudó, sikeres diákokat bocsássunk ki az iskola falai közül. Az egészséges sikerorientáltság, céltudatosság, amely nem fajul karrierizmussá, képessé teszi a gyerekeket a kudarcok elviselésére, sőt a negatív tapasztalatokon edződve, azon felülkerekedve további eredmények elérésére sarkall.

• A harmonikus személyiség kialakításának nélkülözhetetlen feltétele a belső harmónia, az egészséges lelki élet, ezért törekszünk a szubjektív életminőség-érzésének javítására. 

 

Az intézmény három program köré szervezi tevékenységét:

• A Komplex Instrukciós Program olyan speciális kooperatív tanítási módszer, amely lehetővé teszi a tanárok számára a magas szintű csoportmunka szervezését olyan osztályokban, ahol a tanulók közötti tudásbeli különbség és kifejezőkészség tág határok között mozog. A módszer célja, hogy minden gyerek tudásszintje emelkedjen, és része legyen sikerélményben az osztálymunka során. 

. Előtérbe kerül a az eltérő szociokulturális háttérrel rendelkező gyerekek együttnevelése, a többségi kultúra, viselkedésnorma elsajátítása, az agresszió visszaszorítása.

• Ha jó közösségi iskolát szeretnénk létrehozni, akkor az iskolát nyitottá kell tenni. A szülők aktív szerepet vállalnak az iskola életében, cserébe az iskola olyan szolgáltatásokat nyújt, amelyeket nem csak a diákok, hanem a szülők is igénybe vehetnek. Ennek az együttműködésnek egyik megvalósítója a Generációk Közötti Párbeszéd Program. A foglalkozások a gyerekek és a szülők kölcsönös tanórai együttműködésén alapulnak

• Az iskola egyre növekvő mértékben kíván teret adni a közös élményszerzésnek, amelynek egyik hatékony eszköze a logikai és táblajáték-foglalkozások. 

A kötelező tanórai és nem kötelező tanórán kívüli logikai- és táblajáték-foglalkozások fő célkitűzései között szerepel a gyerekek értelmi képességének, fejlesztése,a problémamegoldásra nevelés, a szabadidő igényes, tartalmas eltöltése, a társas élet, a szociabilitás erősítése, a rendszeres megmérettetés, versenyzés és a hagyományápolás. 

A táblajáték a személyiségfejlesztés hatékony eszköze. A játékok során gyermekeink megtanulnak alapvető viselkedési normákat, kezelni konfliktusaikat, siker-és kudarctűrő képességük erősödik, segíti a helyes önértékelés kialakulást, és fejlődik önbizalmuk. 

Programjaink segítségével arra törekszünk, hogy minden tanuló saját képességeinek megfelelően haladjon az ismeretek elsajátításában, és főleg képes legyen önálló ismeretszerzésre. A tanórák élvezhetők, szerethetők legyenek, együttműködésen alapuló osztályközösségeket szeretnénk, amelyekben tanulóink elfogadják egymást, és meglátják társaikban az értéket. Alapelvünk:

 

MINDENKI JÓ VALAMIBEN!

Mi úgy gondoljuk, hogy a pedagógustársadalom nem engedheti meg azt, hogy magukra hagyjuk gyermekeinket problémáikkal, várva, hogy a társadalom majd megoldja azokat. 

Van megoldás, a mi iskolánk egy kipróbált, működő programmal bizonyítéka ennek.