Mindenki jó valamiben

Partnereink

 

 

Prima Primissima

 

Certificate

 

Miniszteri Oklevél

 

Prima Oklevél

 

E-ügyintézés útmutató

 
 

KRÉTA

Elektronikus napló
Elektronikus ellenőrző

 
 
 

e - Ügyintézés

 

Elektronikus ügyintézés

 
 
 
 

Látogatók

576273
Ma
Tegnap
A héten
Előző héten
A hónapban
Előző hónapban
Összesen
231
396
231
510678
6699
13962
576273
IP címed: 10.1.1.1
Dátum, idő: 2020-01-20 09:45:19
 
Az iskola ismétlődő programjai
 
Események, fontosabb programok
 
 
 
ŐSZ
 
 • Ünnepélyes tanévnyitó, első tanítási nap
 • Szülői értekezlet
 • Tankönyvellátás ellenőrzése, esetleges pótrendelések leadása
 • Útravaló pályázatok indítása
 • Európai Diáksport Nap
 • Nevelési értekezlet
 • Megemlékezés az aradi vértanúkról
 • Úszásoktatás beindítása
 • Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság és a járás roma nemzetiségi kisebbségi önkormányzatok közös programja: bemutatók és kerékpáros KRESZ verseny
 • Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeiről projekt keretében.
 • Elsős és másodikos tanulók DIFER vizsgálata
 • Generációk Közötti Párbeszéd órák ütemezése
 • Őszi szünet
 • Pályaválasztási kiállítás Miskolcon
 • Márton napi vetélkedő
 • Családlátogatások
 
 
TÉL
 
 • Adventi gyertyagyújtás péntekenként
 • Országos Hétpróba bajnokság
 • Mikulás vetélkedő
 • Vodafone Mikulás
 • Mikulás diszkó
 • Jelentkezés központi felvételire
 • Adventi kézműveskedés
 • Karácsonyi műsor
 • Téli szünet
 • Nevelési értekezlet
 • Szülői értekezlet
 • Központi felvételi
 • A magyar kultúra napja – megemlékezések osztálykeretben
 • Az első félév vége, osztályozó konferencia
 • Farsang
 • Felvételi lapok benyújtásának határideje
 • Pénz7
 
 
TAVASZ
 
 • Ünnepi megemlékezés március 15-e tiszteletére
 • Fenntarthatósági témahét
 • Költészet napja- osztálykeretben
 • Digitális témahét
 • Idegen nyelvi mérés
 • Országos kompetencia mérések
 • NETFIT eredmények feltöltése
 • Nemzeti összetartozás napja 
 • Osztályozó értekezlet
 • Ballagás, évzáró

 

A Mezőkövesdi Tankerületi Központhoz tartozó oktatási intézmények egyike a Hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskola, amelynek vonzáskörzete Hejőkeresztúr, Hejőszalonta és Szakáld községek. 

 

A hejőkeresztúri és a szakáldi intézményben a tanulói létszám évek óta 200 körül mozog. A tanulók 60%-a halmozottan hátrányos, 5%-a hátrányos helyzetű, 10%-a állami gondozott és 8%-a sajátos nevelési igényű. Az iskola nagy hangsúlyt fektet a tanulók képességének kibontakoztatására, amelynek célja a tanulók kulcskompetenciáinak fejlesztése a nevelő-oktató munka során. Tevékenységünk alapgondolata, hogy a mindennapi munkát multikulturális tartalom töltse meg.  

  

Az intézmény fő célkitűzései között szerepel: 

 • A szülőkkel való kapcsolat ápolása, szorosabbá tétele, amelynek egyik útja, hogy az iskola olyan programokat kínáljon, ahol a diák-szülő-pedagógus hármas harmonikus együttléte biztosítható, és amely közös élmények a családok és az iskola közötti kapcsolatot erősítik és a különböző generációkat közelebb hozzák egymáshoz.
 • Feladatunknak tekintjük tanulóink iskolai sikerhez juttatását, ezzel alapozva meg azt a törekvésünket, hogy az életben boldogulni tudó, sikeres diákokat bocsássunk ki az iskola falai közül. Az egészséges sikerorientáltság, céltudatosság, amely nem fajul karrierizmussá, képessé teszi a gyerekeket a kudarcok elviselésére, sőt a negatív tapasztalatokon edződve, azon felülkerekedve további eredmények elérésére sarkall.
 • A harmonikus személyiség kialakításának nélkülözhetetlen feltétele a belső harmónia, az egészséges lelki élet, ezért törekszünk a szubjektív életminőség-érzésének javítására. 

 

Az intézmény három fő program köré szervezi tevékenységét:

 • A Komplex Instrukciós Program olyan speciális kooperatív tanítási módszer, amely lehetővé teszi a tanárok számára a magas szintű csoportmunka szervezését olyan osztályokban, ahol a tanulók közötti tudásbeli különbség és kifejezőkészség tág határok között mozog. A módszer célja, hogy minden gyerek tudásszintje emelkedjen, és része legyen sikerélményben az osztálymunka során. Előtérbe kerül az eltérő szociokulturális háttérrel rendelkező gyerekek együttnevelése, a többségi kultúra, viselkedésnorma elsajátítása, az agresszió visszaszorítása.
 • Ha jó közösségi iskolát szeretnénk létrehozni, akkor az iskolát nyitottá kell tenni. A szülők aktív szerepet vállalnak az iskola életében, cserébe az iskola olyan szolgáltatásokat nyújt, amelyeket nem csak a diákok, hanem a szülők is igénybe vehetnek. Ennek az együttműködésnek egyik megvalósítója a Generációk Közötti Párbeszéd Program. A foglalkozások a gyerekek és a szülők kölcsönös tanórai együttműködésén alapulnak
 • Az iskola egyre növekvő mértékben kíván teret adni a közös élményszerzésnek, amelynek egyik hatékony eszköze a logikai és táblajáték-foglalkozások. A kötelező tanórai és nem kötelező tanórán kívüli logikai- és táblajáték-foglalkozások fő célkitűzései között szerepel a gyerekek értelmi képességének, fejlesztése, a problémamegoldásra nevelés, a szabadidő igényes, tartalmas eltöltése, a társas élet, a szociabilitás erősítése, a rendszeres megmérettetés, versenyzés és a hagyományápolás. A táblajáték a személyiségfejlesztés hatékony eszköze. A játékok során gyermekeink megtanulnak alapvető viselkedési normákat, kezelni konfliktusaikat, siker-és kudarctűrő képességük erősödik, segíti a helyes önértékelés kialakulást, és fejlődik önbizalmuk. 

Programjaink segítségével arra törekszünk, hogy minden tanuló saját képességeinek megfelelően haladjon az ismeretek elsajátításában, és főleg képes legyen önálló ismeretszerzésre. A tanórák élvezhetők, szerethetők legyenek, együttműködésen alapuló osztályközösségeket szeretnénk, amelyekben tanulóink elfogadják egymást, és meglátják társaikban az értéket. Alapelvünk:

 

MINDENKI JÓ (LEHET) VALAMIBEN

 

Úgy gondoljuk, hogy a pedagógustársadalom nem engedheti meg azt, hogy magukra hagyjuk gyermekeinket problémáikkal, várva, hogy a társadalom majd megoldja azokat. Van megoldás, a mi iskolánk egy kipróbált, működő programmal bizonyítéka ennek.

„DIGITÁLIS

KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE”

 

A projekt célja:

 • Tanulás-tanítás pedagógiai módszertanának megújítása: a digitális pedagógia elterjesztése érdekében a pedagógusok módszertani tudásának célzott fejlesztése.
 • Korszerű informatikai infrastruktúra biztosítása a köznevelési intézmények számára
 • A korszerű pedagógiai módszerek szerinti tanítási-tanulási folyamat támogatása a tankerületi központok által fenntartott valamennyi köznevelési intézmény WiFi lefedettségének biztosításával

Támogatást igénylő: Klebelsberg Központ 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.

 

Résztvevő intézmény:

 • Az intézmény neve, címe: Hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskola (Székhely: 3597 Hejőkeresztúr, Petőfi Sándor út 111.) - OM azonosítószáma: 029073

 

A projekt megvalósulásának ideje:

2017. október 01. – 2020.december 29.

 

Megvalósítandó fejlesztések:

1.A tanórák keretében alkalmazandó korszerű technológiájú digitális eszközök ellátottságának fejlesztése

1.1. mobil klienseszközök beszerzése,

1.4. EduRoam szolgáltatáshoz történő hozzáférés, WIFI fejlesztés

2.Módszertani fejlesztés

2.1. A pedagógusok részvétele továbbképzéseken

 

Minőségi oktatás infrastrukturális feltételeinek fejlesztése Hejőkeresztúron

 

A projekt célja:

A fejlesztés általános célja a település népességmegtartó képességének, a fiatal, képzett munkaerőt megtartó lehetőségeinek növelése, a helyi szükségletekre épülő közszolgáltatások racionális és költséghatékony működésének kialakítása. 

 A projekt konkrét célja a modern, befogadó oktatási környezet és a mindennapos testnevelés (testedzés) infrastrukturális feltételeinek megteremtése, kötelező helyiségek kialakításával, felújításával és eszközök beszerzésével a minőségi oktatás feltételeinek megteremtése érdekében

Támogatást igénylő: Mezőkövesdi Tankerületi Központ 3400 Mezőkövesd, Széchenyi István utca 1.

 

Résztvevő intézmény:

 • Az intézmény neve, címe: Hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskola (Székhely: 3597 Hejőkeresztúr, Petőfi Sándor út 111.) - OM azonosítószáma: 029073

 

A projekt megvalósulásának ideje:

2017. október 01. – 2020.december 29.

Megvalósítandó infrastrukturális fejlesztések:

 

Az oktatási helyiségek a következőképpen kerülnek kialakításra:

 • új 250 m2 tornaszoba kialakítása
 • 150 fős előadó terem kialakítása 265m2 szemléltető oktatási céllal
 • szaktantermek kialakítása fejújítása és átépítése 100 m2 –en: informatikai terem, természettudományos terem és nyelvi laboratórium
 • kialakításra kerül egy új művészeti terem
 • megújításra kerül az iskola épületgépészeti rendszere: fűtés, villamos, gépészeti hálózat
 • az épület új külső hőszigetelést kap
 • megtörténik az iskola padlózatának a cseréje
 • kialakításra kerül egy új sportudvar szabadtéri konditeremmel 70 m2-n és 400 méteres futókörrel
 • a megfelelő pedagógiai munka érdekében egy tanári szoba kerül kialakításra

 

 

"Pályaorientáció, kiemelten az MTMI készségek és kompetenciák fejlesztése a Mezőkövesdi Tankerületi Központ oktatási intézményeiben”

A projekt célja:

 

 

A fő cél a pályaorientáció megerősítése a köznevelési intézményrendszerben, különös tekintettel a matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki pályák választásának népszerűsítésére és ahhoz kapcsolódó kompetenciák fejlesztésére.

 A fejlesztés részcéljai:

• A tudatos felnőttkori életpálya-építés és a majdani sikeres munkaerő-piaci részvétel megalapozása, az ehhez szükséges készségek elsajátításának, és így a köznevelés eredményességének, hatékonyságának és hátránykompenzáló szerepének javítása érdekében. • A tanulók pályaorientációs kompetenciafejlesztése, kiemelten fókuszálva az MTMI területek népszerűségének növelésére a köznevelés intézményrendszerében. • A pedagógusok és a pályaorientációs feladatellátásban érintett köznevelési szakemberek pályaorientációs célú felkészültségének támogatása..

Támogatást igénylő: Mezőkövesdi Tankerületi Központ 3400 Mezőkövesd, Széchenyi István utca 1.

Résztvevő intézmény:

 • Az intézmény neve, címe: Hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskola (Székhely: 3597 Hejőkeresztúr, Petőfi Sándor út 111.) - OM azonosítószáma: 029073

A projekt megvalósulásának ideje:

2017. novembertől 01. – 2019. október 31.

 

Megvalósítandó tevékenysége

 • Rendhagyó, tematikus órák, találkozók szervezése (végzett diákok, sikeres emberek, szülők életpályáinak, életútjainak bemutatása)
 • Iskolalátogatás, nyílt nap, pályaválasztási rendezvények
 • Interaktív, illetve mobil programok, kiállítások, installációk, tematikus játszóházak
 • Több szakmaterületet érintő munkahelyek bemutatása
 • MTMI területet érintő speciális tematikájú, élmény jellegű szakkörök szervezése
 • IKT eszközökkel, perifériákkal, programozással kapcsolatos készségfejlesztő tevékenység megvalósítása
 • Támogató csoportok (pedagógusok, iskolapszichológus, pályaválasztási szakember) létrehozása, működtetetése