A nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) felszerelésről készült jegyzék