Mindenki jó valamiben

Elektronikus napló
Elektronikus ellenőrző

 
 
 

e - Ügyintézés

 

Elektronikus ügyintézés

 
 
 
 

 

Partnereink

 

 

Prima Primissima

 

Innovation & Excellence

Innovation & Excellence  Awards 2020

Certificate

 

Prima Oklevél

 

Miniszteri Oklevél

 

E-ügyintézés útmutató

 
 

Látogatók

903814
Ma
Tegnap
A héten
Előző héten
A hónapban
Előző hónapban
Összesen
785
1090
1875
832666
11716
24265
903814
IP címed: 10.1.1.1
Dátum, idő: 2021-04-13 23:40:18

 

Koronavírus fertőzöttség iskolánkban, Hejőkeresztúr:

  pedagógus/fő diák/fő egyéb dolgozó/fő
Ezen a héten: 0 0 0


Koronavírus fertőzöttség iskolánkban, Szakáld:

  pedagógus/fő diák/fő egyéb dolgozó/fő
Ezen a héten: 0 0 0

 

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

 

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét. Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílt meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva. Tekintettel a veszélyhelyzetre, javasoljuk, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, amely nemcsak biztonságos, hanem kényelmesebb is az Ön számára.

 

Ha módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon (+36303134769, e-mailben: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) az intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben Ön visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen a benyújtott jelentkezésre az Ön kérése alapján a kérelem benyújtására vonatkozó elutasító határozatot hozunk, (de hangsúlyozzuk, hogy ez nem a gyermekének felvételéről szóló elutasító határozat), majd a rendszerünkben a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítjuk. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését  egy másik iskolába.

 

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor. A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellett (3597 Hejőkeresztúr, Petőfi út 111.)

 

A fentiek után, legkésőbb 2021. április 23-ig döntünk a gyermekek felvételéről és ezután küldjük el a tájékoztatást Önnek.

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. A hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltüntetjük a honlapunkon.

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától. Természetesen iskolánk fenntartója, a Mezőkövesdi Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

 
Kedves Szülők, Tanulók!
 
A kormány 145/2021. (III.27) Korm. rendelete értelmében 2021. 04. 19-től a köznevelési intézmények ismét rendes munkarendben működnek. Ennek megfelelően itt, a hejőkeresztúri iskolában is ilyen módon szervezzük a tanítást. A tanulók intézménybe történő buszos szállítása a megszokott módon történik.
 

A 2021/2022-es tanítási évre történő iskolai beiratkozások megszervezésére – figyelemmel az országos járványügyi helyzetre – az alábbiak szerint kerül sor:

Az általános iskolai beiratkozás időpontja: 2021. április 15. és 16. napja.
 

1. A járványügyi helyzetre való tekintettel az iskolával való kapcsolatfelvételre elsődlegesen az elektronikus megkeresés javasolt, a felvételi kérelem benyújtható a KRÉTA rendszer e-Ügyintézés felületén  keresztül, mely az iskolánk honlapjáról érhető el.  Ennek működéséről a felület tájékoztat.

Elektronikus formában benyújtott felvételi kérelem esetében a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok eredetijének személyes bemutatására a 2021/2022-es tanév kezdetekor is sor kerülhet. Fontos, hogy az általános iskolai beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, nyomtatványokat mindkét törvényes képviselő aláírásával ellátva kell benyújtani.
 

2. Ha a szülőknek nincs ettől eltérő szándéka, a kötelező felvételt biztosító körzetes iskola a gyermeket hivatalból felveszi.

Tisztelt Szülők!

 

Az alábbiakban az online oktatással kapcsolatos teendőkről tájékoztatom Önöket:

  • 2021. 03. 08-án hétfő reggeltől tantermen kívüli digitális oktatás lép életbe, előre láthatólag április 7-ig.
  • Ma felmérjük azon tanulók számát, akik az elkövetkező hetekben 7.00-16.00 óra között kérik az intézményi felügyeletet. A hejőszalontai szülők esetében kérem a KRÉTA üzenet elolvasását.
  • A tanulóknak az iskolában lévő könyveiket, füzeteiket ma hazaküldjük.
  • A pedagógusok elsősorban a KRÉTA rendszert használják a tanításhoz.
  • A művészeti képzésben részt vevők számára is életbe lép a tantermen kívüli digitális munkarend hétfőtől.
  • Az egész iskolaépületet újból fertőtlenítésre kerül.
  • A hitoktatás valószínűleg digitális formában fog zajlani.

Tisztelt Szülők!
 

A 2021-2022-es tanévi  iskolai hit-és erkölcstan oktatás megszervezéséhez, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 182/A. § (1) bekezdése értelmében, 2021. március 01-jén 12 és 13 óra között tartunk tájékoztatást mindkét telephelyünkön.

A járványügyi helyzetből adódóan Hejőkeresztúrban  a 06 46/391 222-es telefonszámon érdeklődhetnek mindhárom felekezet hitoktatásával kapcsolatban (római katolikus, görög katolikus, református).

A  szakáldi telephelyen folyó római katolikus hitoktatással kapcsolatban Takácsné Vadas Gabriellától kaphatnak tájékoztatást a messenger elérhetőségén.

Örömmel értesítjük a honlap olvasóit,  hogy Németh Hanna, iskolánk tanulója a megyei angol olvasási versenyen 2. helyezést ért el. Mind Hannának, mind a felkészítő tanárának, Balázsiné Jaczkó Mártának gratulálunk!

Tisztelt Szülők! Kedves Felvételiző Nyolcadikosok!
 

A pandémiával összefüggésben a központi felvételiről az alábbi tájékoztatást adom:

A központi felvételi vizsga meghirdetett időpontja: 2021. január 23. szombat 10:00 óra. Aki ezen a napon, alapos indok miatt nem tud megjelenni, a megadott pótnapon, 2021. január 28-án, csütörtökön 14:00 órakor írhatja meg a pótnapi dolgozatot.

A COVID 19 járvány miatt azonban, ebben a tanévben egy második pótnapot is kijelöltek: 2021. február 5. péntek 14:00 óra.

A központi írásbeli vizsga második pótnapján, kérelemre kizárólag azok a vizsgázók vehetnek részt, akik igazoltan COVID 19 fertőzésben szenvedtek, vagy igazoltan hatósági házi karanténba kerültek, továbbá egyéb rendkívüli, önhibájukon kívül eső elháríthatatlan ok folytán, sem a tanév rendje szerinti központi írásbeli vizsgán, sem annak pótnapján nem tudtak megjelenni.

A központi írásbeli vizsga második pótnapján való részvételt annál a középfokú oktatási intézménynél kell a jelentkezőnek kérelmeznie, ahová a jelentkezését eredetileg beadta. A kérelem benyújtásának határideje: 2021. január 29. péntek 16:00 óra. A kérelmet a középfokú intézmény vezetője saját hatáskörében bírálja el.

Tehát nem lehet választani, újra megírni, minden felvételiző csak egyszer írhat felvételi dolgozatot, és ha a pótnapi időpontok valamelyikét kénytelen igénybe venni, azt külön kérelmeznie és indokolnia kell.

Kedves Szülők, Gyerekek!
 
Nehéz év áll mögöttünk és úgy tűnik, hogy ez az év sem lesz könnyebb a számunkra. A vírus okozta helyzet mindnyájunkra hatással van, megváltoztatja a mindennapjainkat, szokásainkat.
 
Ezúton kívánok mindenkinek, a magam és kollégáim nevében egészséget és kitartást a 2021-es évre!
 
Az alábbiakban néhány információt osztok meg:
 
A szorgalmi időszak első féléve 2021.01.22-ig tart. Az első félév tanulmányi előrehaladásról a tanulókat illetve Önöket 2021. 01.29 -ig tájékoztatjuk.
 
A tavaszi szünet 2021.04.01-től 2021.04.06-ig tart, a tanév utolsó napja 2021.06.15-e.
 
A januári szülői értekezlet osztályszinten szerveződik, amelynek időpontjáról az osztályfőnökök értesítik Önöket.
 
A pandémia nem teszi lehetővé, hogy Farsangot szervezzünk, így amennyiben a vírushelyzet megengedi, úgy a tanév vége felé, Kulturális Nap keretében tervezzük tanulóink eseményhez kapcsolódó produkcióinak a bemutatását.
 
K. Nagy Emese
intézményvezető